รายชื่อประกวด cosplay

1. ชื่อจริง นามสกุล: น.ส.ปุณฑรี บุญมากุล
ตัวละครที่คอสเพลย์มาจาก summoner master

2. ชื่อจริง นามสกุล: นาย ภรภัสสร ศีตคุณวัฒน์
ตัวละครที่คอสเพลย์มาจาก summoner master

3. ชื่อจริง นามสกุล: จุฑามาศ สิริเวชพันธุ์
ตัวละครที่คอสเพลย์มาจาก summoner master

4. ชื่อจริง นามสกุล: สิทธิชัย สากูด
ตัวละครที่คอสเพลย์มาจาก summoner

5. ชื่อจริง นามสกุล: นาย สุพจน์ พูลมาก
ตัวละครที่คอสเพลย์มาจาก  Summoner Master

6. ชื่อจริง นามสกุล: อัฐนิยา ตัณฑะพานิชกุล (เอลฟ์
ตัวละครที่คอสเพลย์มาจาก 
Summoner Master

7. ชื่อจริง นามสกุล: จิรพร ผลิอุบล (อัยย์)
ตัวละครที่คอสเพลย์มาจาก 
Summoner Master

8. ชื่อจริง นามสกุล: นายพงศ์นที สัตยเทวา
ตัวละครคอสเพลย์มาจาก Summoner Master

9. ชื่อจริง นามสกุล: จิตติพงษ์  มหากันธา
ตัวละครที่คอสเพลย์มาจาก  Summoner Master

10. ชื่อจริง นามสกุล: ภูมิกมล เย็นทรวง
ตัวละครที่คอสเพลย์มาจาก  Summoner Master


รายชื่อkaraoke


1. ชื่อจริง นามสกุล นาย อาทิตย์ ธีรสกุลวงศ์ชัย
ลงทะเบียน ประกวด คาราโอเกะ วันที่ 24 และ 25 ตุลาคม